Privacy Policy

Integritet & Villkor

Orangeriet Boule & Bistro AB

INNEHÅLL:

 1. Vilka personuppgifter hanterar vi?
 2. Vad använd uppgifterna till?
 3. Hur samlas uppgifterna in?
 4. Till vem lämnas uppgifterna ut?
 5. Dina rättigheter
 6. Cookies
 7. Kontaktuppgifter
 8. Köpvillkor

När du ingår ett avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster och produkter. Nedan beskriver vi hur vi använder och behandlar din information och vilka rättigheter du har.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

De personuppgifter vi samlar in om dig består dels av kunduppgifter som du själv lämnar till oss, dels av automatiskt insamlade användaruppgifter.

Personuppgifter du själv lämnar är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt betalningsinformation och information om vilka varor du har köpt som du anger vid inträde av ett avtal med oss, eller vid en kontakt med oss.

Personuppgifter som vi automatiskt samlar in består av IP-nummer som sparas i externa verktyg för att våra digitala marknadsföringskanaler ska ge besökaren en korrekt och bra upplevelse.

2. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Att fullgöra avtal med kunder.

Att fullgöra lagliga förpliktelser.

Att genomföra direktmarknadsföring.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld;

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag.
 • Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Orangeriet Boule & Bistro AB och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
 • Behandling gäller i enlighet med samtycke du som person lämnat.

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på någon av följande tre rättsliga grunder; Fullgörande av ingångna avtal, Berättigat intresse och Efterlevnad av lagar.

För att vår verksamhet ska fungera på bästa sätt för dig som kund behöver vi behandla vissa personuppgifter.

Att fullgöra avtal med kunder

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund. Detta för att säkerställa att varje kund behandlas på rätt sätt samt att hantera eventuella kundärenden som garantiärenden och byten. Vi behåller kunduppgifter så länge vi anser nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

Att genomföra direktmarknadsföring

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig på bästa sätt. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom vår webb eller andra digitala medier (exempelvis Facebook, Google och olika nättidningar). Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Att fullgöra lagliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

3. HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Vi samlar in uppgifter i samband med att du blir kund hos oss och själv lämnar uppgifter till oss. Vi samlar även in uppgifter när du i annat fall kommunicerar med oss till exempel för att få viss information eller när du väljer att fylla i formulär på vår hemsida.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer under avsnittet ’Cookies’.

Vi samlar personuppgifter via cookies i följande verktyg:

Google analytics
Facebook analytics

Vi säljer ej vidare personuppgifter till tredje part.

Uppgifterna skyddas på krypterat sätt i enlighet med lagar och regler.

Vi sparar personuppgifter så längre vi anser det nödvändigt enligt rättslig grund. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika lång tid beroende på vad de ska användas till.

4. TILL VEM LÄMNAS UPPGIFTERNA UT?

Inom organisationen för att fullgöra våra åtaganden delas personuppgifter på ett säkert sätt. Vi lämna även i vissa fall ut personuppgifter till leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa leverantörer behandlar personuppgifterna enigt våra instruktioner och i enlighet med lagar och regler.

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Dessa leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar eller marknadsföring. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana underleverantörer om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden.

5. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade. Dina rättigheter består av:

Tillgång
Rättelse
Radering – rätt att bli ”glömd”
Begränsning av behandling
Invändning
Dataportabilitet

Vid utnyttjande av någon av dina lagstadgade rättigheter kontaktar du

info@orangerietumea.se

Du får svar från oss inom 20 kalenderdagar.

6. COOKIES

Vad är cookies?

På vår webbsida används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med person. Information om besökaren kan inte spåras via cookies. En cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Vår webbplats använder tre olika typer av cookies. Den första typen lagrar permanenta filer på besökarens dator som hjälper vår webbplats att prestera så bra som möjligt, t.ex. genom att komma ihåg val du gjort tidigare eller genom att hämta senaste versionerna av webbplatsen. Denna typ av cookie används för att varukorgen ska komma ihåg dina valda produkter.

Den andra typen kallas sessionscookie. En sådan cookie lagras endast temporärt och kommer ihåg olika inställningar eller val som gjorts under det specifika besöket. En sessionscookie försvinner då webbläsaren stängs.

Den tredje typen samlar in statistik kring besök på webbplatsen. All statistik som samlas in är anonymiserad och kan inte knytas till dig som person. Denna typ används även för att anpassa marknadsföringsmaterial efter ditt användande av webbplatsen.

Acceptera eller vägra cookies

Du kan själv välja om du vill tillåta cookies eller inte. Om du inte vill acceptera cookies kan du ställa in detta i din webbläsares inställningar. De flesta webbläsare accepterar alla cookies automatiskt som standard.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i webbläsaren.

Om du väljer att inte ta emot cookies kan inte webbplatsens funktion garanteras.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Orangeriet drivs av Orangeriet Boule & Bistro AB org nr 559049-8449,
du kan kontakta oss på
info@orangerietumea.se

Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

8. KÖPVILLKOR

Kunder under 18 år kräver målsmans tillstånd för att göra beställningar hos oss. Distansavtalslagen gäller ej enligt lag (2005:59) 2kap 11§ Undantag från ångerrätten.

Priser

Varje vara anges med pris inkl. moms. I summeringen kan du se det totala priset inklusive moms.

Ångerrätt

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal gäller inte kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod. Och därför ej heller hos oss.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@orangerietumea.se

Aktiviteter/Produkter

Vi har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i aktivitets/produktutbudet.

Betalning/Bokning

Alla bokningar/beställningar på www.orangerietumea.se är bindande.
Aktiviteter kan avbokas samt ändra antal i bokningen tills 48 tim innan bokningen inträffar med full återbetalning. Aktivitetspaket kan man avboka helt 10 dagar innan, efter det kan man endast ändra antalet i bokningen fram till 48 tim innan aktivitet (dock ej till mindre än minimiantalet för det aktuella aktivitetspaketet). Om avbokning sker mindre än 48 tim innan aktuell bokning så debiteras hela beloppet. Samma gäller om man uteblir från bokad aktivitet. Vi kan även kräva förskottsbetalning på aktiviteter som infaller under hårt bokade tider.Betalning ska ske i svenska kronor. Momsen på livsmedel är 12%, aktiviteter 25% och biljard 6%. Kvitto och momsspecifikation finns på bekräftelsemailet som skickas i samband med ditt köp.

Villkorsändringar

Vi har rätt att ändra dessa villkor. Aktuella villkor hittar du på https://orangerietumea.se/privacy-policy/

Presentkort

Ett Presentkort kan ej lösas in mot kontanter, ej heller helt eller delvis återköpas.
Vid köp medföljer saldobesked och inköpsdatum. Våra presentkort är giltiga i 2år.

Kortbetalning

Vi använder Adyen för säkra kortbetalningar med stöd för de flesta kända kortleverantörer såsom Visa, Mastercard och American Express.